Matematický Klokan 2014/2015

Výsledky žiakov našej školy Klokanko 1 Liana Barošová – 100%- miesto v SR: 1. – 342. Branislav Grunza – 100%- miesto v SR: 1. – 342. Karolína Smolijová – 100% – miesto v SR: 1. – 342. Klokanko 2 Samuel […]