Súťaže – Matematika

Dňa 13.11.2015 prebehlo testovanie žiakov 9.ročníka Komparo 9.

Výsledky:
Najúspešnejší žiaci:
Martin Vajda- 65%,
Martin Augustin- 50%,
Adriana Farkašová- 50 %,
Patrik Sárkozi – 50 %
Priemerná úspešnosť: 40,7 %

Dňa 28. novembra 2015 prebehlo celoštátne Testovanie 5.

Výsledky:
Najúspešnejší žiaci:
Lara Záhončíková – 90 %,
Matej Švec – 90 %,
Nikol Érseková – 80 %
Priemerná úspešnosť: 57,12 %

Dňa 8. decembra 2015 prebehla celoslovenská súťaž Pytatagoriáda – školské kolo pre ročníky: 3,4,5 a dňa 9. decembra 2015 pre ročníky: 6,7,8 počet zúčastnených žiakov za jednotlivé ročníky:
3.A: 8 žiakov,
4.A: 6 žiakov,
5.A: 7 žiakov,
6.A: 2 žiačky,
7.A: 4 žiaci,
8.A: 2 žiaci
Spolu žiakov za celú školu: 29 žiakov
Do obvodného kola postupujú:
Samuel Kiš – 3. A
Vincent Lissnik – 4. A