Matematický Klokan 2014/2015

Výsledky žiakov našej školy

Klokanko 1

Liana Barošová – 100%- miesto v SR: 1. – 342.
Branislav Grunza – 100%- miesto v SR: 1. – 342.
Karolína Smolijová – 100% – miesto v SR: 1. – 342.

Klokanko 2

Samuel Kiš – 61,1 % – miesto v SR: 2335. – 2479.

Klokanko 3

Vincent Lissnik – 85,6% – miesto v SR: 328. – 336.
Attila Dérer – 61,1 % – miesto v SR: 2347. – 2483.
Timotej Šípoš – 57,8 % – miesto v SR: 2846. – 2962.

Klokanko 4

Lara Zahončíková – 56,7% – miesto v SR: 1650. – 1730.

Školák 6

Patrik Kovačovič – 54,2 % – miesto v SR: 2036. – 2102.