Odmena v peknej úrode – žiaci 6.A

Malí záhradníci. Piataci, terajší šiestaci, neleňošili ani v lete a príkladne sa starali o svoje políčko aj počas letných prázdnin. Odmenou im bola pekná úroda.