Olympiáda SJL

14.11.2016 sa uskutočnila Olympiáda SJL. Zúčastnili sa jej žiaci 8.A triedy. Tí museli vypracovať test, pripraviť príhovor aj pretransformovať umelecký text na opis. Maximálny počet bodov bol 55. Na 1. mieste sa umiestnil P. Kovačovič so ziskom 48 bodov. Ďalší riešitelia boli: L. Tanko, S. Gaálová a D. Farkašová. Všetkým „olympionikom“ ďakujeme za účasť.