Testovanie T9-2023 – riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy, Školská 399/1 v Jelke, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z., o podrobnostiach a organizácií školského roka na ZŠ  a v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 udeľuje žiakom druhého stupňa / 5. – 8. ročník /  z dôvodu  testovania T9 2023, dňa 22. marca 2023 /v stredu/ riaditeľské voľno.

V tento deň sú  žiaci  automaticky odhlásení zo stravy.