Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 399/1, 925 23 Jelka oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude v pondelok  5. septembra 2022 nasledovne:

– 2. až 9. ročník o 8,00 hod. na školskom dvore,

– 1. ročník o 8,30 hod. na školskom dvore.