Oznam – zápis do školského klubu detí

Riaditeľstvo ZŠ Jelka oznamuje, že zápis detí do ŠKD na školský rok 2022/2023 bude prebiehať v dňoch od 26.08. 2022 do 31.08.2022 v čase od 8,00 do 13,00 hod.

Výška mesačného poplatku v ŠKD v šk. roku 2022/2023 je na záklane VZN obce Jelka č. 5/2022  určená v sume 8 € na dieťa.