Olympiáda v anglickom jazyku

16.11.2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A a 23.11.2016 v kateg.1B.

Výsledky v kategórii 1A:

1.miesto V. Lissnik 5.A – 62 b
2.miesto M. Švec 6.A – 58 b
3.miesto L. Záhončíková 6.A – 49 b

Maximálny počet bodov bol 70.

Výsledky v kategórii 1B: 

1.m. P. Kovačovič 8.A – 54 b
2.m. L. Tanko 8.A – 48 b
3.m. D.Mezzei 9.A – 47 b

Všetkým žiakom blahoželáme a V. Lissnikovi a P. Kovačovičovi, ktorí budú našu školu reprezentovať v okres. kole, prajeme veľa šťastia.