Oznam – zvýšenie stravného v školskej jedálni

Riaditeľstvo Základnej školy Jelka oznamuje, že s platnosťou od 01. 02. 2023 sa zvyšuje cena stravného nasledovne:

I. stupeň: 1,70 €              pri uznaní dotácie: 0,40 €

II. stupeň: 1,90 €              pri uznaní dotácie: 0,60 €

Príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady sú 2 € na mesiac.