Oznam – zápis do školského klubu detí

Riaditeľstvo ZŠ Jelka oznamuje, že zápis detí do ŠKD (družina) na školský rok 2023/2024 bude prebiehať v dňoch od 24.08. 2023 do 30.08.2023 v čase od 8,00 do 13,00 hod.