Zápis do školského klubu detí

Riaditeľstvo školy oznamuje, že zápis do ŠKD bude v týždni od 24.08.  do  28.08. 2020 v čase od 8,00 do 13,00 hod.