Slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022

Riaditeľstvo Základnej školy v Jelke oznamuje rodičom a žiakom, že začiatok školského roka 2021/2022 bude dňa 2. septembra 2021 nasledovne:

– 2. až 9. ročník o 8,00 hod. na školskom dvore,

– 1. ročník o 8,30 hod. na školskom dvore.