Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021

Riaditeľstvo Základnej školy v Jelke oznamuje rodičom a žiakom, že začiatok školského roka 2020/2021 bude dňa 2. septembra 2020 nasledovne:

– 2. až 9. ročník o 8,00 hodine na školskom dvore,

– 1. ročník o 9,00 hod. na školskom dvore.

Podľa vydaného manuálu Ministerstva školstva SR – za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení – ako sú rúška, dezinfekcia.

 

Do budovy školy budú mať prístup len rodičia žiakov prvého ročníka.