Šaliansky Maťko

24.11.2016 sa uskutočnilo školské kolo v prednese povesti Šaliansky Maťko.
Víťaz:
1. kateg. B. Grunza 3.A
2. kateg. A. Dérer 5.A
3. kateg. L. Záhončíková 6.A
Blahoželáme a všetkým trom žiakom prajeme veľa šťastia 1.12.2016 v okresnom kole v Galante.