Recyklácia odpadov

Odpad je odpradávna spoločníkom človeka. V bežnom živote človek vytvára čoraz viac odpadu, a preto je dôležité vedieť, ako znižovať množstvo vzniknutého odpadu.

Preto aj na hodinách techniky a sveta práce sa žiaci zaoberali otázkami, ako minimalizovať, správne separovať, recyklovať a opätovne používať odpad.

Recyklácia odpadov