Prevádzka základnej školy v čase mimoriadnej situácie

http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/10/Pokyny_riaditeľa_školy_od_02.09.2020.docx