Prerušenie prevádzky Základnej školy, Školská 399/1, 925 23 Jelka

Z dôvodu chrípkových a respiračných ochorení a v súlade s pokynom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  v Galante bude

od 10. 3  –  do 13. 3. 2020

prevádzka  Základnej školy, Školská 399/1 v Jelke prerušená.

Prevádzka a riadne vyučovanie bude pokračovať dňa 16. 3. 2020 (v pondelok).