Poukázanie 2 % dane

Venujte 2% dane Detskej organizácii Fénix, o.z.,ktorá  nám pomáha  s financovaním rôznych aktivít a akcií na našej škole. Nižšie si môžete stiahnuť Vyhlásenie aj Čestné prehlásenie.

Ďakujeme.

 

http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/02/Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/02/Čestné-prehlásenie-2-.pdf