Pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

Vážení rodičia,

od 2. septembra sa opäť začína nový školský rok. Účasť na vyučovaní je povinná, do školy nastúpia všetci zdraví žiaci.

Otvorenie školy od 2. septembra 2020 budú sprevádzať prísne hygienické a ochranné opatrenia, ktoré sú všetci povinní dodržiavať:

  • všetci žiaci vstupujú do priestorov školy s prekrytými dýchacími cestami, žiaci 1. stupňa si môžu dať rúško dolu po vstupe do triedy, žiaci 2.stupňa majú rúško počas celého vyučovacieho procesu okrem desiatovania a obedov v ŠJ,
  • pri vstupe do budovy školy bude vykonaný ranný filter žiakov – žiakom bude meraná teplota, bude sa kontrolovať, či nemá žiak nádchu a kašeľ (prosíme zákonných zástupcov žiakov, aby neposielali do školy deti s uvedenými príznakmi)
  • od 3. 9. do 14.9.2020 nebude fungovať ranná ŠKD na základe usmernení MŠVVaŠ SR, žiaci zapísaní do rannej ŠKD môžu do školy prichádzať od 7:00 hod.,
  • od 3. 9. do 14.9.2020 bude fungovať 6 oddelení ŠKD pre žiakov 1. – 5. ročníka v poobedňajších hodinách
  •  žiaci môžu vstupovať do budovy školy od 7:30 hod.
  • zákonní zástupcovia žiakov majú zákaz vstupu do všetkých vnútorných priestorov školy aj školskej jedálne.

Dôležité:

Pri prvom nástupe  do školy je potrebné priniesť vypísané tlačivá Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021.