Pokyny k otvoreniu školy od 1.júna 2020

Na základe rozhodnutia Obce Jelka ako zriaďovateľa školy sa prevádzka ZŠ Jelka otvára od 1.6. 2020 pre 1. až 4. ročník.

Podmienky otvorenia:

 • prevádzka ZŠ bude zabezpečená maximálne na 9 hodín s maximálnym počtom 20 žiakov v triedach 1. – 4 . ročníka,
 • čas prevádzky bude od 7.00 do 16.00 hod,
 • prevádzka ŠKD bude zabezpečená (pre prihlásených žiakov),
 • prevádzka školského stravovania bude zabezpečená  (pre prihlásených žiakov),
 • zákonný zástupca je povinný nahlásiť záujem o návštevu ZŠ od 1.6. 2020 triednemu učiteľovi svojho dieťaťa (rovnako nahlasuje aj stravovanie v ŠJ a pobyt v ŠKD),
 • každé dieťa je povinné mať dve rúška,
 • zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do školy odovzdať čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa – potvrdzuje ho rodič podpisom, nie detský lekár, opakovane ho musí predložiť v prípade, že dieťa bude mať viac ako 3-dňovú neprítomnosť
 • na stiahnutie: http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/05/Vyhlásenie-o-zdravotnom-stave-dieťaťa.docx
 • od 1.6.2020 nebude v prevádzke školský bufet, ani automat na jedlo – nezabudnúť na desiatu,
 • deťom je potrebné pribaliť hygienické potreby – papierové vreckovky, utierky,
 • uvítame akúkoľvek pomoc zo strany rodičov s hygienickými a dezinfekčnými prostriedkami.

 

Príchod na vyučovanie

 • žiaci prichádzajú na vyučovanie postupne podľa harmonogramu:
 • od 7.00 do 7.30 nástup do ranného ŠKD (len prihlásení žiaci)
 • od 7.30 do 7.40 – 4. ročník
 • od 7.40 do 7.50 – 3. ročník
 • od 7.50 do 8.00 – 2.ročník
 • od 8.00 do 8.10 – 1.ročník
 • žiaci vstupujú do školy po jednom v rozostupoch, zákonný zástupca odovzdá  vyhlásenie o zdravotnom stave pred dverami budovy, do budovy nevstupuje
 • žiakovi je pri vstupe do budovy školy odmeraná teplota

Odchod z vyučovania, alebo z pobytu v ŠKD

 • zákonný zástupca si vyzdvihne dieťa pri vstupných dverách do budovy školy, kde mu ho odovzdá pedagogický zamestnanec, zákonný zástupca do budovy nevstupuje

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo školy – nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk.

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol