Podmienky vstupu do školy – od 6.12. 2020

Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 6.12.2020 bol aktualizovaný Manuál  pre ZŠ a školské zariadenia a na jeho základe boli sprísnené podmienky vstupu do budovy školy:

Žiakom piateho až deviateho ročníka  ZŠ  „nariaďuje povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl preukázať sa negatívnym výsledkom  antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní.

Dokumenty k nahliadnutiu tu:

http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/12/Oznam-o-zákaze-vstupu-do-budovy-školy-od-6.12.-2020.docx

http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/12/Manuál-COVID-pre-ZŠ-aktualizovaný-6.12.2020.pdf

http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/12/Čestné-vyhlásenie.docx