Podmienky vstupu do školy od 1. 11. 2020

Riaditeľstvo školy oznamuje, že po návrate do školy (2.11.2020) je každý žiak povinný preukázať sa  pri vstupe do budovy školy vyplneným tlačivom Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti   http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/11/Vyhlásenie-zákonného-zástupcu-o-beinfekčnosti_-platné-od-1.11.-2020.pdf

 

Ďalšie podrobnosti o zákaze vstupu do priestorov školy nájdete tu:

http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/11/OZNAM-o-zákaze-vstupu-do-školy-a-o-výnimkách-zo-zákazu.pdf