Oznam – zmena prevádzky školského klubu detí

Na základe odporúčaní vydaných MŠVVŠ SR (Manuál pre základné školy a školské zariadenia zo dňa 11.10. 2020) bude od 12.10. 2020 až do odvolania prevádzka školského klubu detí (ŠKD) skrátená do 16.00 h.

Za pochopenie ďakujeme.

http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/10/Manuál-pre-základné-školy-a-školské-zariadenia-zo-dňa-11.10.2020.pdf