Oznam – zápis do školského klubu detí

Riaditeľstvo ZŠ Jelka  oznamuje, že zápis detí do ŠKD bude prebiehať v dňoch  24.08.  až  27.08. 2021 v čase od 8,00 do 13,00 hod.