Oznam – spôsob vzdelávania počas prerušenia prevádzky školy

Vážení rodičia,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá nastala, vyučujúci jednotlivých tried využívajú na sprostredkovanie učebných materiálov viaceré spôsoby – napr. portál bezkriedy.sk, triednu emailovú poštu, skupiny na sociálnych sieťach…

Okrem toho máte možnosť komunikovať s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi jednotlivých predmetov prostredníctvom emailov. Táto komunikácia má napomôcť k lepšej informovanosti, prípadne má slúžiť na sprostredkovanie učebných materiálov:

riaditeľka školy

Mgr. Kuldová

kuldova@centrum.sk
1.A

Mgr. Slahúčková

slahucka@gmail.com
1.B

Mgr. Bafrncová

zuzana.bafrncova@zoznam.sk
2.A

PaedDr. Šlégerová

d.slegerova55@gmail.com
3.A

Mgr. Turániová

anittka@gmail.com
4.A

Mgr. Nogáčeková

eva.nogacekova@gmail.com
4.B

Mgr. Forróová

forro96@gmail.com
5.A

PaedDr. Melišeková

alexandra.halajova@gmail.com
5.B

Bc. Tršťanská

trstanska.k@gmail.com
6.A

Ing. Nagyová

zuzana.nagyova@zoznam.sk
6.B

Mgr. Krajčovičová

radana.hajkova@gmail.com
7.A   Mgr. Bležáková,

výchovné poradenstvo

blezakk@centrum.sk
8.A

Ing. Pečenadská

mikulova.iva@azet.sk
9.A

Ing. Moravová

moravcovasisa@gmail.com
Mgr. Lissnik sylwialissnik@gmail.com
Mgr. Horváthová dasa.horvathova87@gmail.com

Zároveň vás prosíme o dôslednosť a spoluprácu pri tejto forme dištančného vzdelávania vašich detí, rovnako ako aj o priebežné plnenie si zadaných úloh. Uľahčíte tým po návrate do školy prácu vašim deťom aj pedagógom.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.