Oznam – riaditeľské voľno

Riaditeľka ZŠ Jelka podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom 6. až 9. ročníka dňa 20. 11. 2019 (v stredu) riaditeľské voľno.

Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov súvisiacich s celoplošným testovaním žiakov 5. ročníka ZŠ – Testovanie 5-2019. Žiaci 6. – 9. ročníka sú automaticky odhlásení z obeda.