Oznam – prerušenie prevádzky školy

Vedenie školy oznamuje, že v súlade s pokymni a nariadeniami Ústredného krízového štábu SK a usmernením ministerstva školstva, bude  prevádzka školy prerušená do 27.3. 2020 (piatok) vrátane.

Od pondelka 16.3. 2020 budú vyučujúci posielať úlohy a cvičenia zamerané na opakovanie a utvrdzovanie prebratého učiva, prípadne na oboznámenie sa s novým učivom prostredníctvom portálu bezkriedy.sk, prípadne cez sociálne siete, či mailom. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.