Oznam – obnovenie prezenčného vzdelávania od 26.4.2021

Riaditeľstvo ZŠ Jelka oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy sa od 26.4.2021 (pondelok)  obnovuje prezenčné vzdelávanie aj  pre  žiakov 5., 6. a 7. ročníka. 

Podmienkou nástupu žiaka do školy je, že žiak a aspoň jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test na ochorenie COVID – nie starší ako 7 dní. Každý žiak je povinný preukázať sa  pri vstupe do budovy školy vyplneným tlačivom Čestné vyhlásenie  o bezinfekčnosti (tlačivo je možné  vyzdvihnúť si v piatok v škole).

Vstup do budovy školy je povolený len zamestnancom a žiakom. Počas prezenčnej výučby budú naďalej platiť prísne hygienické opatrenia (Rúška – Odstup – Ruky).

Obedy v školskej jedálni sú pre stravníkov automaticky zabezpečené (v prípade, že sa dieťa nebude stravovať v školskej jedálni, zákonný zástupca ho musí odhlásiť).

Na stiahnutie:

Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

Rozhodnutie zriaďovateľa o  obnovení prezenčného vyučovania –  5. až 7. ročník ZŠ