Oznam – návrat do škôl

Dňa 17.12.2020 ministerstvo školstva zverejnilo manuál „Návrat do škôl 2021“. Materiál slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách.

V prípade, že sa epidemiologická situácia nezlepší, bude návrat do škôl podmienený pretestovaním zamestnancov škôl, žiakov a jedného zákonného zástupcu každého žiaka. Ak zákonný zástupca odmietne testovanie, žiak sa nebude môcť vzdelávať prezenčne (v škole), ale naďalej bude vzdelávaný dištančnou formou.

Triedni učitelia budú do piatku 18.12.2020 zisťovať záujem o testovanie.

Ďalšie informácie budú priebežne zverejňované na web stránke školy.

Manuál k nahliadnutiu: http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/12/Návrat-do-škôl-2021-manuál.pdf