Oznam – návrat do škôl od 7.4.2021

Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy sa od  7.4.2021 (streda)  obnovuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Podmienkou nástupu žiaka do školy je, že aspoň jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti bude mať negatívny test na ochorenie COVID nie starší ako 7 dní. Každý žiak je povinný preukázať sa  pri vstupe do budovy školy vyplneným tlačivom Čestné vyhlásenie  o bezinfekčnosti, čím potvrdí negatívny výsledok testu svojho zákonného zástupcu.

Vstup do budovy školy je povolený len zamestnancom a žiakom. Počas prezenčnej výučby budú naďalej platiť prísne hygienické opatrenia (Rúška – Odstup – Ruky).

Prevádzka ŠKD bude v bežnom režime od 7.00 do 17.00. Obedy v školskej jedálni sú pre stravníkov automaticky zabezpečené (v prípade, že sa dieťa nebude stravovať v školskej jedálni, zákonný zástupca ho musí odhlásiť).

Na stiahnutie:

Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov