Oznam – návrat do škôl od 19.4.2021

Riaditeľstvo ZŠ Jelka oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy sa od 19.4.2021 (pondelok)  obnovuje prezenčné vzdelávanie  pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Žiaci 5. – 7. ročníka sa naďalej vzdelávajú dištančne.

Podmienkou nástupu žiaka do školy je, že žiak a aspoň jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test na ochorenie COVID – nie starší ako 7 dní. Každý žiak je povinný preukázať sa  pri vstupe do budovy školy vyplneným tlačivom Čestné vyhlásenie  o bezinfekčnosti.

Vstup do budovy školy je povolený len zamestnancom a žiakom. Počas prezenčnej výučby budú naďalej platiť prísne hygienické opatrenia (Rúška – Odstup – Ruky).

Obedy v školskej jedálni sú pre stravníkov automaticky zabezpečené (v prípade, že sa dieťa nebude stravovať v školskej jedálni, zákonný zástupca ho musí odhlásiť).

Na stiahnutie:

Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

Rozhodnutie zriaďovateľa o  obnovení prezenčného vyučovania –  8. a 9. ročník ZŠ