Oznam – návrat do škôl – január 2021

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 5. januára 2021 sa s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou (online). Bližšie informácie získate od triednych učiteľov.

Ak bude epidemiologická situácia priaznivá, od 18. januára 2021 sa obnoví  vyučovací proces v škole pre prvý stupeň základných škôl. 

Po ukončení lockdownu  od 25. januára 2021 sa obnoví vyučovanie prezenčnou formou (v škole) aj pre  druhý stupeň základnej školy, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

Tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.