Oznam – letný denný tábor LETNÁ ŠKOLA ŠKOLIČKA

Riaditeľstvo Základnej školy Vám oznamuje, že má možnosť zorganizovať v spolupráci s Detskou organizáciou Fénix a s jej finančným príspevkom letný denný tábor po názvom LETNÁ ŠKOLA ŠKOLIČKA v trvaní 5 dní, hneď po skončení školského roku. Máme  kapacitu pre dve skupiny po 15 detí, samozrejme, za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení. Poplatok za dieťa  je 15,- eur. Deti by mali zabezpečenú celodennú stravu / desiata, obed, olovrant/ a zaujímavý program od 8,00 – do 16,00 hod., pod vedením vychovávateliek ŠKD.

Prosíme Vás, v prípade Vášho záujmu, ihneď kontaktovať riaditeľku ZŠ na čísle 0911 03 03 43 ,alebo pevná linka 031/7876104, nakoľko prihlásiť sa môžeme do 15. Júna 2020.

V spodnej časti oznamu je záväzná prihláška –  prosíme obratom  doručiť do školy.

V Jelke dňa 9. júna 2020                                 Mgr. Zuzana Kuldová, riaditeľka ZŠ

 

http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/06/Letný_tábor_-_oznam-prihláška.xps