Oznam – dištančné vzdelávanie pre žiakov druhého stupňa

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 8. decembra 2021 sa s účinnosťou od 13. decembra 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ.  Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou (online). Bližšie informácie získate od triednych učiteľov.

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 13. decembra 2021