Oznam – dištančné vzdelávanie pre žiakov 5. – 9. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ Jelka oznamuje, že na základe rozhodnutia RÚVZ v Galante zo dňa 31.01. 2022, sa od 1. februára  do 5. februára 2022 zatvára celý druhý stupeň z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19. Triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie /informácie u triednych učiteľov/.

Nástup žiakov do školy je v pondelok 07.02. 2022Každý žiak je povinný preukázať sa  pri vstupe do budovy školy vyplneným tlačivom Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Na stiahnutie:

Rozhodnutie RÚVZ v Galante

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – aktualizované