Oznam – dištančné vzdelávanie pre žiakov 1. – 4. ročníka a v 9.A

Riaditeľstvo ZŠ Jelka oznamuje, že na základe rozhodnutia RÚVZ v Galante zo dňa 24.01. 2022, sa od 25. januára  do 3. februára 2022 zatvára celý prvý stupeň z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19. Triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie/ Informácie u triednych učiteľov/.

Z druhého stupňa prechádza na dištančné vzdelávanie trieda 9.A  – do piatku 28.01.2022.

 

Na stiahnutie:

Rozhodnutie RÚVZ v Galante

Dištančné vzdelávanie – krízový plán