Oznam – dištančné vzdelávanie od 8. marca 2021

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 399/1, 925 23  Jelka oznamuje rodičom a žiakom, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante zo dňa 3. marca 2021,  sa škola neotvára a do odvolania sa pokračuje v dištančnom vzdelávaní (online) na I. aj II. stupni školy.

Ďakujeme za pochopenie.