Oznam – dištančné vzdelávanie od 15. marca 2021

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 399/1, 925 23  Jelka oznamuje rodičom a žiakom, že vzhľadom na nezlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu  sa škola naďalej neotvára a do odvolania sa pokračuje v dištančnom vzdelávaní (online) na I. aj II. stupni školy.

Ďakujeme za pochopenie.