Oznam – dištančné vzdelávanie od 15. februára 2021

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 399/1, 925 23  Jelka oznamuje rodičom a žiakom, že vzhľadom na nezlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu a na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante,  školu neotvárame a do odvolania pokračujeme  v dištančnom vzdelávaní (online) na I. aj II. stupni školy.

Ďakujeme za pochopenie.