Oznam – dištančné vzdelávanie od 11. januára 2021

Vzhľadom na situáciu, že I. stupeň aj II. stupeň ZŠ prešiel na dištančnú formu vzdelávania, prosíme rodičov o komunikáciu a úzku spoluprácu s triednymi učiteľmi. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať kombinovanou formou – online vyučovacie hodiny + zadávanie úloh a cvičení cez portál bezkriedy.sk, alebo cez ďalšie sociálne siete – podľa dohody s vyučujúcimi.

Riaditeľstvo ZŠ žiada rodičov o ohľaduplnosť a trpezlivosť, pretože vyučujúci, vzhľadom na vzniknuté okolnosti, vyučujú „homeoffice“ a ich podmienky sú sťažené. Konzultácie s vyučujúcimi budú možné v čase od 8:00 do 18:00.