Organizácia vyučovania od 22.6. 2020

1. stupeň:

22.6.-23.6- 24.6.2020 ( pondelok-utorok- streda) – výučba prebieha podľa rozvrhu

25.6. 2020 –  26.6.2020 (štvrtok, piatok) – odovzdávanie učebníc

30.6.2020 (utorok)- ukončenie šk. roka, odovzdávanie vysvedčení

2. stupeň

22.6.2020 od 7:40 hod. (pondelok) – dobrovoľný nástup žiakov 5.-9. roč.,

  • pri nástupe žiak predloží vyplnené vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (vyhlásenie je zverejnené na webovej stránke školy, alebo je možné vyzdvihnúť si ho v škole).
  • žiaci si prinesú rezervné rúška.

22.6.2020-24.6.2020 ( pondelok-streda)- výučba prebieha podľa rozvrhu

25.6-26.6.2020 (štvrtok-piatok)- odovzdávanie učebníc

30.6.2020 (utorok)- ukončenie šk. roka, odovzdávanie vysvedčení

na stiahnutie: http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/05/Vyhlásenie-o-zdravotnom-stave-dieťaťa.docx