Jesenný zber papiera

Riaditeľstvo ZŠ Jelka vyhlasuje zber papiera, ktorý sa uskutoční v  dňoch 21. – 29. októbra 2019.

Papier je možné doviezť ráno v čase od 7.30 h do 8.00 h, alebo poobede v čase do 16.00 h.

Víťazná trieda a traja výhercovia získajú pekné odmeny.