Biológia trochu inak

Biológia trochu inak. Naša ZŠ každoročne zakupuje húsenice motýľov, aby žiaci videli na vlastné oči zázrak premeny týchto, pre mnohých odporných lariev,na krásne motýle. Najmä mladší žiaci sú veľmi nedočkaví, plní očakávania a nadšenia z motýlikov. Pripravia im aj sladký cukrový roztok, aby sa po zložitej premene v kukle mohli posilniť a letieť do sveta. Aj takýmto zážitkovým vyučovaním sa snažíme z detí vychovávať dobrých a citlivých ľudí, ktorí si vážia všetky formy života.